Nyt fra Landsforeningen for Førtidspensionister om ind samlingen

 

Underskriftindsamlingen kører videre indtil der bliver arrangeret et møde med Velfærdsministeren.

Forhåbentlig inden længe!

Men vi venter gerne på det rette tidspunkt. Dette møde vil blive meddelt i en mail til alle der har underskrevet, med meddelelse om hvor og hvornår det bliver.


Så skriv endelig under og støt denne gode sag.

http://www.sambeskatning.underskrifter.dk/

Forestil dig et samfund hvor DU i dag er rask, går på arbejde, tjener dine egne penge og er en økonomisk ligeværdig partner overfor din ægtefælle eller sambo.
I morgen kan DU få en sygdom eller komme ud for et uheld hvor DU kan risikere at ende på en forsørgelse der hedder førtidspension.
Fra i morgen er DU ikke længere en ligevædig partner for nu bliver din førtidspension reguleret i forhold til din partners indkomst.

Indsamlingen stopper fredag den 29. februar og underskrifterne vil blive overrakt til ministeren eller dennes repræsentant under størst mulig presse bevågenhed.

Giv os din underskrift mod denne uretfærdige modregning i førtidspensionerne.

Er det rimeligt at lave skattenedsættelser for de højestlønnede, når 39.000 gifte og samlevende førtidspensionister betaler 70 % af indtjeningen, nemlig 40% i skat og 30% i fradrag i pensionen?

Landsforeningen for førtidspensionister foreslår fjernelse af den uretfærdige ægtefælle/samleverafhængighed.

Ved at fjerne ægtefælle/samleverafhængigheden, vil samfundet få en gevinst i form af flere ægtefæller/samlevere, som kan påtage sig noget mere arbejde, som det med de nuværende regler ikke kan betale sig, samt frigive nogle tusinde boliger ved at der er flere som vil flytte sammen når man ikke som nu bliver beskattet af samlivet.

* Eksempler vedr. ægtefælle/samleverafhængighed:

1. Ægtepar/samlevende, hvor begge er lønmodtagere:

Person 1 får en lønstigning på kr.30.000,-
heraf fratrækkes min. 40% i skat = kr.12.000,-
Nettoindtægt kr.18.000,-

Person 2 får en lønstigning på kr.50.000,-
heraf fratrækkes min 40% i skat = kr.20.000,-
Nettoindtægt kr.30.000,-

Parret får tilsammen en yderligere nettoindtægt på kr.48.000,-
ved en lønstigning på i alt kr.80.000,-

---------
2. Ægtepar/samlevende, hvor den ene er lønmodtager og den anden er førtidspensionist:

Person 1 (lønmodtager) får en lønstigning på
kr.30.000,-
heraf fratrækkes min. 40% i skat = kr.12.000,-
Desuden fratrækkes 30% af kr.30.000,-
= kr. 9.000,-
i ægtefællens/samleverens førtidspension
Nettoindtægt kr. 9.000,-

Person 2 (førtidspensionist) får en indtægt på kr.50.000,-
Heraf trækkes min 40% i skat = kr.20.000,-
Desuden fratrækkes 30% af indtægten kr.15.000,-
Nettoindtægt kr.15.000,-

Parret får tilsammen en yderligere nettoindtægt på kr.24.000,-
ved en indtægtsstigning på kr.80.000,-Mange venlige hilsner
Landsforeningen for Førtidspensionister
v/ landsformand
Carl-Erik Nielsen
Stengade 8
3700 Rønne
www.foertidspensionist.dk


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Det er ikke mig der står for indsamlingen vil kun brede budskabet om at hjælpe førtidspensionisterne, med at blive høret i denne sag.